W jaki sposób w okresie zawieszenia zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego z powodu COVID-19, powinna być naliczana i wypłacana dotacja podmiotowa dla szkół i placówek niesamorządowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż j.s.t.?

Odpowiedzi na to pytanie udzielił resort edukacji w wyjaśnieniach przygotowanych dla autora interpelacji poselskiej.

Wyjaśnienia MEN

Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (u.f.z.o.) dotacja przysługuje przedszkolu czy szkole na każdego ucznia, będącego w danym miesiącu uczniem placówki wychowania przedszkolnego lub uczniem szkoły. Nie ma wątpliwości, że na wychowanków przedszkoli, placówek oświatowych, a także uczniów szkół, w których realizuje się obowiązek szkolny, oraz na uczniów publicznych szkół dla dorosłych – dotacja przysługuje również za okres czasowego zawieszenia zajęć. Tak jak w poprzednich miesiącach dotacja powinna być wypłacona na podstawie i zgodnie z przepisami u.f.z.o.

Co do kwestii wysokości dotacji na ucznia lub wychowanka w miesiącach objętych czasowym zawieszeniem zajęć dydaktycznych, należy podkreślić, że

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się