Paragraph sign and dollars banknotes on golden scales. 3d render
W Dzienniku Ustaw z dnia 14 października 2020 r. pod pozycją 1790 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 17.09.2020 r., w załączniku do którego został zawarty nowy, urzędowo ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.