W Dzienniku Ustaw z dnia 10 lutego 2020 r. pod pozycją 203 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 20.12.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.