27664541 - happy friends looking at camera with smiles on playground
Obowiązki szkoły lub placówki w zakresie organizowania bezpiecznych zajęć sportowych Okolicznościami, w których występuje relatywnie wysoki stopień ryzyka wypadkowego wśród uczniów, są bez wątpienia zajęcia sportowe, w tym lekcje wychowania fizycznego. Dlatego w rozp. MENiS z dn. 31.12.2002 r. w

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.