Jak tłumaczy Sławomir Broniarz, decyzja o kontynuacji akcji protestacyjnej w formie protestu włoskiego, jest podyktowana wynikami ankiety przeprowadzonej w placówkach w całej Polsce. Respondenci (55% badanych) opowiedzieli się w niej „za niewykonywaniem pozastatutowych zadań w swojej szkole/przedszkolu/placówce”.

– Jest to protest w obronie godności i prestiżu zawodu nauczyciela. Protest w obronie podstawowych praw pracowniczych – tak decyzję władz ZNP argumentował w trakcie konferencji prasowej prezes Broniarz.

– Chodzi nam o pokazanie, jak wiele rzeczy nauczyciele zwyczajowo wykonują, choć nie należą one do ich obowiązków. Chodzi o przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy nauczycieli – mówił szef ZNP. – Dlatego tak ważne jest by wiedzieć, które zadania zlecane przez dyrektora nie należą do naszych obowiązków (jak np. dokonywanie wewnętrznej ewaluacji szkoły, spisywanie wyposażenia sali lekcyjnej), albo za które możemy domagać się wynagrodzenia (np. za godziny nadliczbowe przepracowane w czasie kilkudniowej wycieczki szkolnej) – wyjaśnił.

Sławomir Broniarz zaznaczył, że protest to forma walki o prestiż zawodu. Według niego nauczyciel powinien być odpowiednio nagradzany i mieć zapewnione odpowiednie warunki pracy, a nie „tworzyć miejsce pracy, wykorzystując własny sprzęt i środki finansowe”.

Protest rozpoczął się wczoraj (środa 23 października), ale każda szkoła i każdy nauczyciel podejmuje indywidualną decyzję o udziale w proteście i może się do niego przyłączyć w dowolnym momencie. Akcja ma charakter bezterminowy.

Zarząd Główny podjął uchwałę we wtorek 22 października br. Oprócz uchwały rozpoczynającej akcję protestacyjną, podjęto także uchwałę w sprawie rozpoczęcia procedury przygotowania obywatelskiego projektu zmierzającego do podwyższenia pensji nauczycieli w ten sposób, aby wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego było równe przeciętnemu wynagrodzeniu w kraju w III kwartale roku poprzedzającego wejście w życie ustawy.

Na rozpoczęcie procedury zbierania podpisów pod uchwałą i ustawą obywatelską ZNP czeka do chwili wyboru nowego marszałka Sejmu.

Agata Pąchalska

Źródła: znp.edu.pl oraz pap.pl

 

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się