W ramach zadań i kompetencji, jakie przyznaje im prawo, organizacje związków zawodowych opiniują lub uzgadniają pewne kwestie, a także reprezentują prawa i interesy pracowników, czy też kontrolują ich przestrzeganie. Związki zawodowe stanowią ważny podmiot społeczny mający udział w realizacji zadań

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.