Zgodnie z obecnymi przepisami polskiego prawa, nie jest to możliwe. Co prawda art. 42b Karty Nauczyciela reguluje zasady pracy nauczycieli w porze nocnej, ale typy jednostek systemu oświaty, w których nauczyciele faktycznie mogą w nocy pracować są określone w rozporządzeniu MPiPS w sprawie realizowania przez nauczycieli tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych w porze nocnej. Zgodnie z § 2 tego aktu tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć wychowawczych także w porze nocnej jest realizowany w:

1) zakładach poprawczych,

2) schroniskach dla nieletnich,

3) rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych z internatami dla dzieci i młodzieży,

4) placówkach opiekuńczo-wychowawczych zapewniających całodobową opiekę.

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć wychowawczych może być realizowany także w porze nocnej w:

1) specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,

2) internatach i bursach szkolnych,

3) domach wczasów dziecięcych.

Jak widać, przedszkola nie zostały wśród tych jednostek wymienione. Nauczyciel przedszkola nie może zatem pełnić dyżuru całodobowego.

Michał Łyszczarz – specjalista prawa oświatowego

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 17.05.2001 r. w sprawie realizowania przez nauczycieli tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych w porze nocnej – Dz.U. z 2001 r. Nr 52, poz. 550.
  2. Ustawa z dn. 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela – Dz.U. z 2019 r. poz. 2215.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się