Ogólne warunki i zasady promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych zostały określone w rozdziale 3a u.s.o., a kwestie szczegółowe – w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 44zb u.s.o., czyli w rozp. MEN z dn. 03.08.2017 r. w sprawie

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.