Promowanie – definicje pojęć Promowanie ucznia polega na rozstrzygnięciu o jego awansie na programowo wyższy etap kształcenia (do następnej klasy, kolejnej szkoły). O promocji ucznia decydują roczne oceny klasyfikacyjne, nazywane też końcoworocznymi. Wyjątkiem są klasy I–III szkoły podstawowej, gdzie oceny

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.