W 2019 r. odnotowano spadek zasięgu ubóstwa ekonomicznego we wszystkich trzech jego rodzajach tj. ubóstwie skrajnym, relatywnym i ustawowym. Największe ograniczenie zaobserwowano w przypadku ubóstwa ustawowego, które wskazuje na grupę osób uprawnionych do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego z

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.