Od dnia 26 czerwca br. obowiązuje nowy wzór zaświadczenia o przyjęciu cudzoziemca na studia lub o kontynuacji przez niego studiów, bowiem tego dnia wchodzi w życie rozp. MNiSW z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.