„Od 04.02.2019 r. w szkole jest potrzeba zatrudnienia na zastępstwo nauczyciela przedmiotów zawodowych teoretycznych w wymiarze 6/18. Kandydat ma ukończone studnia pierwszego stopnia zgodne z kierunkiem nauczania, ale bez przygotowania pedagogicznego. Byłaby to jego pierwsza praca w zawodzie nauczyciela. Czy

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.