„Zgodnie z nową ustawą o finansowaniu zadań oświatowych wszyscy nauczyciele mają być zatrudniani w placówkach niepublicznych (szkoła podstawowa, przedszkole) na umowy o pracę. Zatrudniam nauczycieli zgodnie z Kodeksem pracy, a nie na Kartę Nauczyciela. Zgodnie z K.p. mają 40 godzin pracy tygodniowo. Czy są zgodnie z nowelizacją jakieś wytyczne, przepisy na temat tego, ile z tych 40 godzin nauczyciel ma pracować dydaktycznie w szkole/przedszkolu, a ile ma mieć na przygotowanie do zajęć, tj. praca np. w domu poza godzinami pracy w szkole? A jeśli nauczyciel prowadzi np. 2 godziny muzyki w tygodniu i przyjeżdża do szkoły tylko na te 2 godziny, to ma być zatrudniony na 2/40 etatu czyli 1/20? Ile urlopu wypoczynkowego przysługuje takiemu nauczycielowi?”

Chodzi tu o …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się