48758272 - feeling tired and stressed. frustrated young woman keeping eyes closed and massaging nose while sitting at her working place in office

„Jestem nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania z 20-letnim stażem (w szkole tej pracuję od 01.09.1999 r.) Na przyszły rok szkolny dyrektor przydzielił mi 16 godz. Pismem w dniu 17.05.2018 r. nie wyraziłam zgody na pracę w niepełnym wymiarze zatrudnienia. Odpowiedź otrzymałam 05.06.2018 r., w którym dyrektor stwierdza, że nie muszę wyrażać zgody, bo taką zgodę wyraziłam 23.08.2016 r. (wyraziłam zgodę, ale na rok szkolny 2016/17) oraz, że poinformował mnie tylko o przydzielonych godzinach. Wtedy pisząc dyrektorowi pismo, że jeśli nie zapewnił mi godzin powinien rozwiązać ze mną umowę do końca maja 2018 r. zaproponowałam rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. W piśmie, które otrzymała 03.07.2018 r. dyrektor odrzucił moją propozycję. Ponowiłam prośbę w dniu 04.07.2018 – odpowiedzi nie uzyskałam. Ponownie 18.07. napisałam pismo, w którym wniosłam o rozwiązanie umowy z dniem 31.08.2018 – również odpowiedzi nie otrzymałam. Prosiłam kuratorium o pomoc. Dyrektor twierdzi, że jest na prawie i mogę iść nawet do sądu.”

Na wstępie stwierdzić należy, że z treści przedstawionego …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.