48758272 - feeling tired and stressed. frustrated young woman keeping eyes closed and massaging nose while sitting at her working place in office
„Jestem nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania z 20-letnim stażem (w szkole tej pracuję od 01.09.1999 r.) Na przyszły rok szkolny dyrektor przydzielił mi 16 godz. Pismem w dniu 17.05.2018 r. nie wyraziłam zgody na pracę w niepełnym wymiarze zatrudnienia. Odpowiedź

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.