W październiku sejm zajął się rządowym projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 – czyli tzw. ustawą okołobudżetową (druk nr 2915). Jest ona ściśle powiązana z ustawą budżetową na dany rok, dostosowuje bowiem regulacje prawne zawarte w innych ustawach do kwot wydatków ujętych w projekcie budżetu państwa. Ustawa okołobudżetowa na…

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się