„Czy nauczycielom przedszkola publicznego należą się wczasy pod gruszą i inne świadczenia socjalne w ciągu roku szkolnego?”

Odpowiedzi na to pytanie dostarcza regulacja

(…) art. 2 pkt 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Zgodnie z tym przepisem przez osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń Funduszu należy rozumieć pracowników i ich rodziny, emerytów i rencistów – byłych pracowników i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał, w regulaminie ZFŚS, prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu.

Nauczyciel przedszkola jest pracownikiem w rozumieniu tej regulacji, zatem jak najbardziej jest uprawniony do korzystania ze świadczeń funduszu. Nadmienić należy, że zgodnie z regulacjami Prawa oświatowego rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia, zatem prawo do świadczeń przysługuje nie tylko w miesiącach wakacyjnych, ale w każdym miesiącu roku kalendarzowego, o ile oczywiście regulamin ZFŚS przewiduje w danym miesiącu prawo do konkretnie oznaczonego świadczenia.

Michał Łyszczarz – specjalista prawa oświatowego

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – Dz.U. z 2019 r. poz. 1352 z późn. zm.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się