„Czy uczeń, który rozpoczął naukę realizując podstawę programową z 2017 r. może w trakcie klasy II zmienić profil kształcenia i przenieść się do innego technikum w innym zawodzie? Czy nowe zasady przechodzenia uczniów z jednego do innego typu szkoły publicznej,

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.