„Bardzo proszę o wykładnię dotyczącą właściwego zapisu aktów prawnych. Posłużę się przykładem dotyczącym Rozporządzenia MENiS z dn. 31.01.2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli …… – od 2005 r. do 2019 r. weszło 17 aktów zmieniających, czy

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.