Zasady działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych – projekt rozporządzenia zmieniającego dotychczasowe przepisy w konsultacjach. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 01.02.2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, 20 lipca br., został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Projekt uzupełnia istniejące regulacje dotyczące zasad działalności publicznych poradni, w związku ze…

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się