Dnia 09.12.2016 r. weszła w życie ustawa z dn. 01.12.2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1985), której głównym celem jest objęcie subwencją oświatową dzieci 6-letnich i starszych

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.