Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dn. 25.06.2018 r. zakłada zmianę organizacji i zasad funkcjonowania szkół niepublicznych. Jak wskazuje … Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników! Prosimy zalogować się.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.