Varsovie, près du faubourg de Cracovie (Krakowskie Przedmieście). Warsaw, near Kraków Suburb (Krakowskie Przedmieście).
W udostępnionym na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekcie z dn. 25.06.2018 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, przewidziane będą zmiany dotyczące organizacji kształcenia w szkole policealnej. Projekt nowelizacji zakłada,

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.