Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został udostępniony projekt z dn. 25.06.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Jednym z kierunków, w którym ma podążać nowelizacja jest … Treść tylko dla

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.