W udostępnionym na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekcie z dn. 25.06.2018 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw przewidziane będą zmiany dotyczące zwiększenia dofinansowania pracodawców zawierających umowy z młodocianym pracownikiem

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.