W udostępnionym na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekcie dn. 25.06.2018 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, przewidziane zostały regulacje dotyczące obowiązku przystępowania do egzaminów zawodowych. Uzasadnienie do projektu nowelizacji

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.