Jak wyliczyć wysokość wynagrodzenia nauczyciela w zależności od zmieniającego się wymiaru czasu jego pracy? „Jakie wynagrodzenie należy wypłacić nauczycielowi za ferie i wakacje w sytuacji, gdy jest zatrudniony na czas nieokreślony na 10/18 etatu? W wyniku porozumienia zmieniającego w okresie

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.