Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej wyodrębnia się rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej, której wysokość wynosi 0,4%. Rezerwą dysponuje minister finansów, po zasięgnięciu opinii ministra edukacji oraz

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.