Nauczyciele, którzy nie osiągnęli średniego wynagrodzenia otrzymają dodatek uzupełniający.

Do 20 stycznia każdy samorząd ma obowiązek analizy wydatków poniesionych w 2018 roku na wynagrodzenia nauczycieli. Na tej podstawie zostanie wypłacony dodatek uzupełniający dla pedagogów, których pensja nie osiągnęła co najmniej średniego nauczycielskiego wynagrodzenia. Na wypłatę świadczenia samorządy mają czas do końca stycznia.

W poprzednich latach były to kwoty od kilku do kilkuset złotych, a dodatek najczęściej trafiał do nauczycieli kontraktowych.

Samorządy muszą sprawdzić, czy po pomnożeniu średniorocznej liczby nauczycielskich etatów na poszczególnych stopniach awansu zawodowego przez średnie wynagrodzenia nauczycieli otrzymają kwotę, którą w sumie wydały na pensje w tej grupie. Jeśli w którejś grupie ta kwota będzie niższa, zostanie wypłacona nauczycielom niedopłata w formie jednorazowych dodatków uzupełniających. Dzieli się ją proporcjonalnie do okresu zatrudnienia oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

Do 10 lutego samorządy muszą dodatkowo sporządzić sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, które są zobowiązane przedłożyć w ciągu siedmiu dni w regionalnej izbie obrachunkowej, radzie gminy, dyrektorom szkół i związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.

Agata Pąchalska

Źródło: samorzad.pap.pl

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się