– Nauczyciel ma „(…) troszeczkę więcej czasu wolnego w porównaniu do innych osób pracujących, ale nauczyciel chce więcej zarabiać” – tak odpowiedział premier Mateusz Morawiecki, zapytany o sprawę nauczycielskich podwyżek.

Wypowiedź szefa rządu skomentował na swojej stronie internetowej Związek Nauczycielstwa Polskiego, według którego premier powiela krzywdzące stereotypy na temat pracy nauczyciela. ZNP powołuje się na zrealizowane przez IBE w latach 2011-2012 Badanie Warunków i Czasu Pracy Nauczycieli, którego wyniki jasno wskazują, że nauczyciele są jedną z najbardziej zapracowanych grup zawodowych w Polsce, a w tygodniu pracują średnio 47 godzin.

Do kluczowych dla czasu pracy czynności wykonywanych przez nauczycieli należą: prowadzenie lekcji, przygotowanie do lekcji, prowadzenie innych zajęć z uczniami (zajęcia pozalekcyjne), przygotowanie zajęć pozalekcyjnych i sprawdzanie prac. Według przywołanego badania te pięć głównych czynności to jednak tylko ¾ całego tygodniowego wymiaru czasu pracy. Biorąc pod uwagę pozostałe czynności, które muszą wykonać nauczyciele, okazuje się, że pracują oni nawet 46 godzin i 40 minut tygodniowo.

Badanie zostało zrealizowane za pomocą ankiet internetowych (4.762 nauczycieli) oraz wywiadów przeprowadzonych przez ankieterów (2.617 nauczycieli).

ZNP, powołując się na powyższe badanie, apeluje do premiera Morawieckiego o posługiwanie się faktami, a nie stereotypami na temat pracy nauczycieli.

Agata Pąchalska

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się