W piątek 4 stycznia br. Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych wydały oświadczenie o podjęciu wspólnych działań na rzecz wzrostu wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli i pracowników oświaty o 1.000 zł miesięcznie. Związkowcy żądają podwyżek od stycznia 2019 roku.

Spotkanie związków zawodowych, na którym stawili się przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Forum Związków Zawodowych miało na celu wypracowanie wspólnej strategii działania na najbliższe miesiące. Głównym postulatem związkowców było podniesienie wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli i pracowników administracji i obsługi o 1.000 zł miesięcznie od 01.01.2019 roku.

Przedstawiciele związków zagrozili, że jeśli rząd nie potraktuje ich żądań poważnie i nie wyrazi woli zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli, zostaną rozpoczęte procedury sporu zbiorowego, których efektem będzie strajk w całej oświacie, polegający na zamknięciu przedszkoli, szkół podstawowych i średnich. Strajk miałby rozpocząć się w marcu, co postawiłoby pod znakiem zapytania przeprowadzenie egzaminów – ósmoklasisty, gimnazjalny oraz maturalny.

W poniedziałek 7 stycznia odbędzie się w tej sprawie posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego ZNP, na które Związek Nauczycielstwa Polskiego zaprosił premiera Mateusza Morawieckiego. Dokładnie w tym samym terminie z oświatowymi związkami zawodowymi spotka się minister edukacji Anna Zalewska, chcąc omówić projekt rozporządzenia płacowego.

Na czwartek 10 stycznia ogłoszono natomiast nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Głównego ZNP ws. protestu.

Agata Pąchalska

Źródło: znp.pl

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się